Status

Doświadczenie zawodowe

1.08.2019: nauczyciel dyplomowany

od 09.2018: nauczyciel języka polskiego w Szkole Podstawowej OMEGA im. Górnośląskich Noblistów w Katowicach (aktualne stanowisko)

połowa 2018: planowane wydanie własnej książki „Instrukcja obsługi języka polskiego, czyli poradnik twórczego polonisty”

12.2017: rozpoczęcie współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli WOM w Katowicach

2017: konsultacja dydaktyczna i korekta książki „Co można, a nawet trzeba wiedzieć o komputerach” A. Zgud, Sz.Jachna

2016 – 2018: trener w projekcie #SuperKoderzy – współautorka ścieżki edukacyjnej Dziennikarze Przyszłości

02.2016, 06 – 07.2016: animator kultury: Warsztaty animacji poklatkowej w Galerii Bielskiej BWA

2015: nauczyciel mianowany

1.09.2013 – 30.06.2014: nauczyciel języka polskiego w Akademickim Dwujęzycznym Liceum Ogólnokształcącym w Bielsku-Białej

2009: nauczyciel kontraktowy

25.08.2008 – 08.2018: nauczyciel języka polskiego w Szkole Podstawowej im. św. Jana Kantego w Bestwinie

18.02 – 29.02.2008: praktyki nauczycielskie w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Bestwinie

10.09 – 28.09.2007: praktyki nauczycielskie w Szkole Podstawowej im. św. Jana Kantego w Bestwinie

Wykształcenie

31.08.2017 – ukończenie studiów podyplomowych z Informatyki i zajęć komputerowych w Instytucie Kształcenia Podyplomowego w Płocku

31.05.2012 – ukończenie studiów podyplomowych z Edukacji Spersonalizowanej i Zróżnicowanej na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie

23.06.2010 – zdobycie tytułu zawodowego: magistra filologii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie

2008 – 2010: Uniwersytet Jagielloński, Kraków, kierunek: filologia polska, specjalność: nauczycielska, typ: II stopnia

27.06.2008: Obrona pracy licencjackiej z literatury współczesnej: Wokół doznania obcości i poszukiwania tożsamości – o bohaterze prozy Tadeusza Konwickiego („Zwierzoczłekoupiór”, „Sennik współczesny”, „Wniebowstąpienie”). Praca została nagrodzona w konkursie najlepszych prac dyplomowych.2005 – 2008: Kolegium Nauczycielskie w Bielsku- Białej, specjalizacja: filologia polska

2002 – 2005: Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Bielsku- Białej, profil: humanistyczny

Odnośnik

Witryny i projekty

 • Instrukcja obsługi języka polskiego – autorski projekt wideobloga edukacyjnego. Witryna została nagrodzona w europejskim konkursie The Best Content for Kids 2014 (I miejsce w kategorii: witryny tworzone przez uczniów);
 • Język polski w chmurze  – witryna poświęcona nauce języka polskiego w liceum oraz w kl.7-8 szkoły podstawowej (w budowie);
 • Blogodydaktyka – witryna poświęcona metodom i technikom nauczania z użyciem blogów i vlogów.
 • Byle do przerwy… – blog uczniów Szkoły Podstawowej w Bestwinie (gazetka szkolna on-line).
Obrazek

Wyróżnienia

29.12.2017 – Laureatka konkursu organizowanego przez MEN pt. Nauczyciel-Innowator

2018 – Opieka nad uczniem, który zdobył I miejsce w XXV edycji Międzynarodowego Konkursu „Mieszkam w Beskidach – proza”

2018 – Opieka nad uczennicą, która została laureatką Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego dla uczniów szkół podstawowych województwa śląskiego w roku szkolnym 2017/2018

2017 – Opieka nad uczniem, który zdobył I miejsce w XXIV edycji Międzynarodowego Konkursu „Mieszkam w Beskidach – proza”

2017 – Opieka nad uczennicą, która została laureatką Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego dla uczniów szkół podstawowych województwa śląskiego w roku szkolnym 2016/2017

2014 – Opieka nad grupą tworzącą Instrukcję obsługi języka polskiego – blog został nagrodzony na europejskim konkursie The Best Content For Kids – I miejsce w kategorii grupy szkolne

2011 – Opieka nad grupą biorącą udział w II edycji konkursu „Prawa dziecka oczami dziecka” zorganizowanego przez UNICEF i Stowarzyszenie Filmowców Polskich – I miejsce

Prowadzone kursy i warsztaty

 • Konferencja: Edukacja inaczej – Wykorzystanie chmury w procesie edukacyjnym – warsztat online dla Akademii WSB
 • Aktywna tablica – jest! I co dalej? – warsztaty IT w edukacji w SP w Dąbrowie Górniczej (Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM w Katowicach
 • #SuperKoderzy Dziennikarze Przyszłości – szkolenie koordynatorów szkolnych (Poznań, Warszawa, Łódź)
 • Pakiet Google w pracy nauczyciela (Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM w Katowicach)
 • #SuperKoderzy ogólnopolski projekt Orange i Fundacji Think!- współautorka ścieżki „Dziennikarze Przyszłości” (Fundacja Orange – siedziba w Warszawie) i trenerka;
 • Nauczycielskie pasje inspiracją dla ucznia (Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie): Blogodydaktyka w edukacji – czyli dlaczego warto dać szansę blogom i vlogom;
 • Humanista w świecie technologii – jak mogą nam pomóc? Multimedia w nauczaniu języka polskiego (Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM w Bielsku-Białej): Polski w chmurach (czyli czego się nie da zrobić ani na papierze, ani “w komputerze”);
 • Warsztaty animacji poklatkowej w Galerii Bielskiej BWA;
 • I Konferencja: Skutecznie nauczanie. Moduł: Technologia informacyjno-komunikacyjna w praktyce szkolnej (Biblioteka Pedagogiczna w Chełmie): Blogodydaktyka w nauczaniu;
 • Ewaluacja zewnętrzna i wewnętrzna w naszej szkole- szkolenie wewnętrzne;
 • I Ogólnopolski Zlot Innowacyjnych Nauczycieli (IT w Edukacji – Łódź): Blogi w edukacji;
 • II Regionalny Zjazd IT w Edukacji (Presscom – Kielce): Vlogi w edukacji;
 • W stronę cyfrowej szkoły (Omnibus – Pszczyna): „Instrukcja obsługi języka polskiego”, czyli vlog edukacyjny;
 • Inspir@cje 2013 (Edunews – Warszawa): Jak wykorzystać potencjał medialny uczniów?;
 • Inspir@cje 2014 (Edunews – Warszawa): WebQuesty na nowo odkryte. Podnoszenie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli – doświadczenia z polskich szkół;
 • Inspir@cje 2014 (Edunews – Warszawa): Kształtowanie kompetencji językowych, społecznych i cyfrowych z wykorzystaniem bloga;
 • Nowoczesne technologie mobilne i chmurowe przydatne w każdej klasie (Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM w Bielsku-Białej): Blogodydaktyka, wideoblog i animacja poklatkowa.

Odbyte kursy i szkolenia

 • udział w konferencji online: Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych – egzamin ósmoklasisty z języka polskiego w roku szkolnym 2020/2021 zorganizowanej przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej;
 • udział w pięciodniowej konferencji online: Zimowa akademia innowacyjnego polonisty zorganizowanej przez Wiosnę Edukacji, Irminę Żarską – Rysunkowy język polski;
 • udział w szkoleniu online: Metody nauczania języka polskiego jako obcego dla uczniów cudzoziemskich zorganizowanym przez Kuratorium Oświaty w Katowicach;
 • udział w webinarze: Jak uczyć zdalnie: Kluczowe informacje i praktyczne wskazówki dla nauczycieli/ek zorganizowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej;
 • udział w webinarze: Czego nauczyła nas praca online? O narzędziach i metodach pracy do wykorzystania po powrocie do szkoły zorganizowanym przez GWO;
 • udział w webinarze: Microsoft Teams – Zdalna nauka i zdalna praca zorganizowanym przez Akademia CSP – Biznes;
 • udział w szkoleniu poświęconym RODO w systemie edukacji zorganizowanym przez ABIsite;
 • udział w szkoleniu: Ocena pracy nauczyciela i procedury awansu zawodowego nauczyciela obowiązujące od 1 września 2018r.  zorganizowanym przez PCG Edukacja;
 • udział  w V Konferencji „Szerokie myślenie o edykacji w świecie technologii. Dobre pomysły nie tylko na roboty, smartfony i programowanie” zorganizowanej przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM w Bielsku-Białej;
 • udział w warsztatach „Roboty Lego Education na zajęciach w szkole podstawowej” w ramach projektu Nie taki robot straszny”;
 • udział w 11. Międzynarodowej Konferencji „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w internecie”;
 • udział w 1.spotkaniu w ramach Projektu „Nie taki robot straszny!”;
 • udział w szkoleniu #SuperKoderzy  – szkolenie ze ścieżki Cyfrowi DJe;
 • udział w konferencji „Wdrażanie nowej podstawy programowej – język polski”;
 • udział w wykładzie „Dwa mózgi w szkole – dlaczego tak trudno zrozumieć nastolatka?” prowadzonym przez dr Marka Kaczmarzyka;
 • udział w wykładzie „Środowisko społeczno-wychowawcze  wobec zagrożeń cyberprzestrzeni i świata wirtualnego”;
 • udział w szkoleniu „Programowanie w środowisku App Inventor” w ramach IV edycji programu Mistrzowie Kodowania
 • udział w konferencji „Więcej niż programowanie. Perspektywa praktyków” – Mistrzowie Kodowania SAMSUNG;
 • szkolenie w ramach programu „Mistrzowie Kodowania” – szkolny koordynator projektu;
 • udział w konferencji Inspir@cje 2014;
 • udział w konferencji „Ogólnopolski Zlot Innowacyjnych Nauczycieli i Dyrektorów”;
 • udział w konferencji „W stronę cyfrowej szkoły”;
 • udział w projekcie „Bezpieczna szkoła – bezpieczny uczeń”;
 • udział w projekcie „Nauczyciel badacz” powstałym w ramach Programu wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły;
 • udział w programie Kulthurra! w ramach zadań Centrum Edukacji Obywatelskiej;
 • udział w szkoleniu: Dziecko w systemie rodzinnym – ABC pozyskiwania rodziców do współpracy na rzecz dziecka zorganizowanym przez Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny METIS;
 • udział w warsztatach: Formy dziennikarskie na lekcjach języka polskiego;
 • udział w szkoleniu: Analityczne i holistyczne ocenianie umiejętności uczniów na różnych przedmiotach zorganizowanym przez Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny METIS;
 • ukończenie formy doskonalenia zawodowego nauczycieli – szkolenia: Indywidualizacja procesu nauczania w praktyce. Warsztaty dla Rady Pedagogicznej oraz koordynatorów zespołów do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zorganizowanego przez Grupę Edukacyjno Szkoleniową SOKRATES;
 • szkolenie: Podstawy e-learningu, obsługa platformy e-learningowej (Sokrates), – ukończenie rocznego projektu Szkoła z Klasą 2.0 (szkolny koordynator projektu);
 • ukończenie kursu dla kierowników wycieczek szkolnych zorganizowany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli EDUKATOR;
 • udział w całorocznym programie Wielki Sprawdzian – Lepsza Szkoła;
 • udział w spotkaniu dla nauczycieli języka polskiego: Komunikacja to podstawa! zorganizowanym przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe;
 • udział w warsztatach: Jak to powiedzieć? Kształcenie umiejętności językowo-stylistycznych;
 • udział w projekcie „Nauczyciel, dyrektor – wykorzystujący techniki ICT – szansą na nowoczesne nauczanie w śląskich szkołach”;
 • udział w warsztatach: Od diagnozy do sukcesu edukacyjnego. Jak pracować z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
 • udział w całorocznym programie Wielki Sprawdzian – Lepsza Szkoła GWO;
 • kurs internetowy „Jak motywować uczniów do nauki?” – Centrum Edukacji Obywatelskiej;
 • konferencja dla nauczycieli języka polskiego: Literatura fantastyczna kluczem do wyobraźni i kreatywności ucznia. O aktywizujących metodach analizy utworu;
 • zajęcia warsztatowe dla nauczycieli języka polskiego: Organizacja procesu poznawania lektury. Problem wychowania językowego;
 • aktywny udział w dwudniowej III Konferencji E-kształcenie nauczycieli w kolegiach – nowe standardy;
 • szkolenie – forma doskonalenia zawodowego nauczycieli: Prawa ucznia, a prawa nauczyciela w kontekście praw człowieka. Szkolenie jest realizacją zadania priorytetowego zaleconego do realizacji przez MEN;
 • szkolenie – forma doskonalenia zawodowego nauczycieli: Jak uczyć uczenia się;
 • półroczny międzynarodowy projekt e-learningowy iCamp (EMIM03).

Artykuły

Kwartalnik „TIK w Edukacji”:

Kartkówka online – tekst prezentujący wykorzystanie Formularzy Google jako kartkówki online – instrukcja tworzenia ankiety;

Lektury? Lubię to! – tekst omawiający wdrażanie projektu edukacyjnego prowadzonego za pomocą portalu społecznościowego Facebook;

Z Bestwiny do Brukseli, czyli o wdrożeniu wideobloga – tekst relacjonujący tworzenie filmów edukacyjnych w czasie kółka medialnego i opisujący sukces uczniów biorących udział w tych zajęciach;

O oswajaniu dysleksji głębokiej za pomocą edukacji medialnej – tekst opisujący formy i metody pracy z uczennicą z dysleksją głęboką;

Jestem także współautorką Notatnika kulthurralnego tworzonego przez CEO w ramach podsumowania projektu Kulthurra!, brałam także udział w tworzeniu Księgi trendów w edukacji redagowanej przez Young Digital Planet SA.

Dodatkowe umiejętności

 • prawo jazdy kategorii B (czynny kierowca),
 • znajomość obsługi komputera (pakiet Google, Office, tworzenie witryn internetowych Blogger, WordPress, praca zdalna w oparciu o Moodle, itp.),
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
 • montaż filmów (Movie Maker, Corel, YouTube/editor).